Polstein & White Rugeri model 'cello


W&P-#5-002
W&P-#5-001
W&P-#5-003
W&P-#5-004
W&P-#5-007
W&P-#5-005
W&P-#5-006

© David Polstein 2018